Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2015

szyna
8277 e2e4
Reposted fromcalifornia-love california-love
szyna
7307 a549 500
Hemingway
Reposted fromreksi0 reksi0 viacalifornia-love california-love
szyna
I znowu nie mogę zasnąć 
Nie mogę, gdy 
Gdy ciągle złe mi się śni 
— Myslovitz "Złe mi się śni"
Reposted fromxalchemic xalchemic
szyna
Raz żyjemy na tym świecie ziom, więc weź los w łapy
— Flint (ft. Pezet) "Desiderata"
Reposted fromxalchemic xalchemic
szyna
Czasami jest tak, że spotkasz kogoś przez przypadek i ledwie muśniesz go dłonią, a potem o tym jednym krótkim dotyku nie możesz zapomnieć i czujesz na opuszkach palców tęsknotę taką, jaką byś czuł całym ciałem, więc przypominasz sobie tę sekundę na dziesiątki sposobów, w myślach odtwarzasz ten krótki gest po wielokroć, zupełnie jakby to były zastygłe kadry w filmach animowanych, którym suma martwych punktów nadaje życie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromxalchemic xalchemic
szyna
Lecz tak mogło być kiedyś, teraz chyba już nic nie czuję
— Pezet x Małolat "Jestem san"
szyna
0135 b16a
Reposted fromcalifornia-love california-love

February 23 2015

szyna
8113 e4a7
Reposted fromcalifornia-love california-love
szyna
8392 0414
Reposted fromcalifornia-love california-love

February 14 2015

szyna
0854 38c1
Reposted fromseverine severine viawerterowska werterowska
szyna
Myślę, że umysłowo bardzo niewielu ludzi jest zdrowych. Myślę, że na umyśle każdy jest mniej lub bardziej chory.
— Edward Stachura, Pogodzić się ze światem
0171 383a 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viawerterowska werterowska
szyna
Niektóre znajomości chciałabym zacząć od nowa, a niektórych w ogóle. 
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viawerterowska werterowska
szyna
Witam w kraju specjalistów w narzekaniu
— Mama Selita "Maratończyk"
Reposted fromxalchemic xalchemic
szyna
Nie świat jest zły, lecz ludzie - każdy zatruty. Nie jeden rozgląda się za lepszym jutrem. Lepsze jutro było wczoraj, więc trzeba iść skrótem. 
— "Droga na skróty" - AK-47
szyna
9938 0fa0
Reposted fromluvsick luvsick viacalifornia-love california-love
szyna
Świadomość życia mnie męczy jak nic.
— Deys x Essex - Czarne Ciuchy
Reposted fromdeviate deviate viacalifornia-love california-love
szyna
szyna
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— Bolesław Prus, Omyłka
Reposted fromwronia wronia viacalifornia-love california-love
szyna
8137 d0a8 500
Reposted fromIriss Iriss viacalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl